• <output id="viuza"></output>
 • <code id="viuza"><rt id="viuza"></rt></code>
  1. <code id="viuza"><ol id="viuza"><big id="viuza"></big></ol></code>

   客服熱線 : 400-111-3883

   投資者關系

   Investor relations
   當前所在頁面:首頁 > 投資者關系 >
   最新新聞

   研究覆蓋

   投行/劵商 日期 分析師 評級 目標價(港元)
   銀河-聯昌證券(股票)CGS-CIMB 2019-04-25 Raymond Cheng 買入 12.00
   美銀美林(股票) BoA ML 2019-04-16 Karl Choi 買入 12.00
   德意志銀行(股票)DB 2019-04-10 Jeffrey Gao, Stephen Cheung, Foo Leung 買入 11.04
   安信國際(股票) Essence Int’l 2019-04-10 Steve Wong 買入 14.00
   瑞士信貸銀行(股票)CS 2019-04-09 Jianping Chen 中性 9.00
   國泰君安證券(股票)GTJA Sec 2019-03-21 Van Liu 買入 11.81
   摩根大通(股票)J.P. Morgan 2019-03-19 Karl Chan 增持 10.50
   招銀國際(股票)CMBI 2019-03-19 Chengyu Huang, Samson Man 買入 9.60
   德意志銀行(股票)DB 2019-03-18 Jeffrey Gao, Stephen Cheung, Foo Leung 買入 10.19
   海通國際 (股票) Haitong Int’l 2019-03-18 Bonnie Zhou, Andy So 買入 10.06
   中金公司(股票)CICC 2019-03-18 Huijing Wang 買入 10.82
   星展(股票) DBS 2019-03-18 Danielle Wang 買入(首次覆蓋) 10.35
   瑞士信貸銀行(股票)CS 2019-03-18 Jianping Chen 中性 8.50
   美銀美林(股票) BoA ML 2019-03-13 Jeffrey Zeng 買入 8.81
   中金公司(股票)CICC 2019-03-11 Huijing Wang 買入 (首次覆蓋) 8.64
   摩根大通(股票)J.P. Morgan 2019-03-05 Karl Chan 增持 (首次覆蓋) 9.00
   尚乘(股票)AMTD 2019-03-01 Michelle Li 買入 8.90
   美銀美林(股票) BoA ML 2019-02-25 Jeffrey Zeng 買入(首次覆蓋) 7.63
   德意志銀行(股票)DB 2019-02-18 Jeffrey Gao, Stephen Cheung, Foo Leung 買入 8.97
   安信國際(股票) Essence Int’l 2019-01-31 Steve Wong 買入 9.80
   招銀國際(股票)CMBI 2019-01-30 Chengyu Huang, Samson Man 買入(首次覆蓋) 7.60
   農銀國際(股票)ABCI 2019-01-28 Kenneth Tung 買入 7.40
   招商證券國際(股票)CMS Int'l 2018-12-17 Siu Fung Lung 買入 7.2
   海通國際 (股票) Haitong Int’l 2018-12-17 Bonnie Zhou, Andy So 買入 9.19
   招商證券國際(股票)CMS Int'l 2018-11-19 Siu Fung Lung 買入 7.2
   瑞士信貸銀行(股票)CS 2018-10-19 Jianping Chen 優于大市 5.90
   海通國際 (股票) Haitong Int’l 2018-09-19 Bonnie Zhou, Andy So 買入 9.19
   國泰君安證券(股票)GTJA Sec 2018-09-05 Van Liu 買入 8.08
   興業證券 (股票) Industrial Securities 2018-08-25 Song Jian 未評級 -
   海通國際 (股票) Haitong Int’l 2018-08-23 Bonnie Zhou, Andy So 買入 8.41
   安信國際(股票) Essence Int’l 2018-08-21 Steve Wong 買入 9.80
   海通國際 (股票) Haitong Int’l 2018-08-21 Bonnie Zhou, Andy So 買入 8.41
   匯豐(債券)HSBC 2018-08-21 Keith Chan 增持 -
   星展(股票)DBS 2018-08-21 Carol Wu, Danielle Wang 未評級 -
   瑞士信貸銀行(股票)CS 2018-08-20 Jianping Chen 優于大市 7.80
   銀河-聯昌證券(股票)CGS-CIMB 2018-08-20 Raymond Cheng 買入 8.40
   德意志銀行(股票)DB 2018-08-20 Jeffrey Gao, Stephen Cheung, Foo Leung 買入 9.59
   安信國際(股票) Essence Int’l 2018-07-23 Steve Wong 買入 9.80
   海通國際 (股票) Haitong Int’l 2018-06-12 Bonnie Zhou, Andy So 買入 8.72
   美銀美林(股票) BoA ML 2019-02-25 Jeffrey Zeng 買入 7.63
   瑞士信貸銀行(股票)CS 2018-05-14 Jianping Chen 中性(首次覆蓋) 7.00
   摩根士丹利 (股票) Morgan Stanley 2018-04-23 John Lam, Leif Chang 持有 6.90
   德意志銀行(債券)DB 2018-03-19 Karen Kwan 買入 -
   海通國際 (股票) Haitong Int’l 2018-03-19 Bonnie Zhou, Andy So 買入 8.72
   安信國際(股票) Essence Int’l 2018-03-19 Meng Kai Wang 買入 9.67
   國泰君安證券(股票)GTJA Sec 2018-03-19 Van Liu 買入 9.55
   農銀國際(股票)ABCI 2018-03-16 Kenneth Tung 買入 9.00
   匯豐(債券)HSBC 2018-03-16 Keith Chan 增持 -
   德意志銀行(股票)DB 2018-03-16 Jeffrey Gao, Stephen Cheung 買入 9.29
   尚乘(股票)AMTD 2018-03-16 Donald Yu, Michelle Li 持有 8.10
   聯昌證券(股票)CIMB 2018-03-15 Raymond Cheng, Siu Fung Lung 買入 8.40
   摩根士丹利 (股票) Morgan Stanley 2018-03-15 John Lam, Leif Chang 買入 5.50
   德意志銀行(債券)DB 2018-02-07 Karen Kwan 買入 -
   德意志銀行(股票)DB 2018-02-01 Jeffrey Gao, Stephen Cheung 買入 8.4
   國泰君安證券(股票)GTJA Sec 2018-01-25 Van Liu 買入 8.87
   招商證券香港(股票)CMS(HK) 2018-01-17 Jackson Hui 買入 7.01
   尚乘(股票)AMTD 2018-01-15 Donald Yu, Michelle Li 買入 6.94
   海通國際 (股票) Haitong Int’l 2018-01-12 Bonnie Zhou, Andy So 買入 7.69
   安信國際(股票) Essence Int’l 2018-01-11 Meng Kai Wang 買入 7.5
   聯昌證券(股票)CIMB 2018-01-10 Raymond Cheng, Siu Fung Lung 買入(首次覆蓋) 7.00
   德意志銀行(股票)DB 2018-01-02 Jeffrey Gao, Stephen Cheung 買入 7.00
   德意志銀行(股票)DB 2017-11-28 Jeffrey Gao, Stephen Cheung 買入 6.74
   摩根士丹利 (股票) Morgan Stanley 2017-11-12 John Lam, Leif Chang 買入 5.50
   德意志銀行(股票)DB 2017-10-27 Jeffrey Gao, Stephen Cheung 買入(首次覆蓋) 6.74
   安信國際(股票) Essence Int’l 2017-09-27 Meng Kai Wang 買入 7.39
   國泰君安證券(股票)GTJA Sec 2017-09-18 Van Liu 買入 5.45
   尚乘(股票)AMTD 2017-09-15 Donald Yu, Michelle Li 買入 5.78
   安信國際(股票) Essence Int’l 2017-09-07 Meng Kai Wang 買入(首次覆蓋) 5.20
   德意志銀行(債券)DB 2017-08-23 Karen Kwan 買入 -
   匯豐(債券)HSBC 2017-08-21 Keith Chan 增持 -
   聯昌證券(股票)CIMB 2017-08-18 Raymond Cheng, Siu Fung Lung 未有評級 -
   農銀國際(股票)ABCI 2017-08-18 Kenneth Tung 買入 4.40
   招商證券香港(股票)CMS(HK) 2017-08-18 Jackson Hui 買入 3.71
   尚乘(股票)AMTD 2017-08-17 Donald Yu, Michelle Li 買入 3.65
   摩根士丹利 (股票) Morgan Stanley 2017-08-15 John Lam, Jeffrey Zeng 與大市同步(首次覆蓋) 3.30
   海通國際 (股票) Haitong Int’l 2017-08-01 Peter Yang, Bonnie Zhou 買入(首次覆蓋) 3.93
   招商證券香港(股票)CMS(HK) 2017-07-13 Jackson Hui 買入 3.67
   尚乘(股票)AMTD 2017-07-12 Donald Yu, Michelle Li 買入 3.65
   德意志銀行(債券)DB 2017-07-04 Karen Kwan 買入 -
   農銀國際(股票)ABCI 2017-05-17 Kenneth Tung 買入 3.40
   尚乘(股票)AMTD 2017-04-07 Michelle Li 買入(首次覆蓋) 2.92
   國泰君安證券(股票)GTJA Sec 2017-03-16 Van Liu 收集 2.63
   美銀美林(債券)BoA ML 2017-03-13 Jessie Huang 增持 -
   招商證券香港(股票)CMS(HK) 2016-09-15 John So 買入 2.80
   國泰君安國際(股票)GTJA Intˊl 2016-08-23 Van Liu 收集 1.98
   瑞銀(債券)UBS 2016-08-22 Anna Ho 優于大市 -
   德意志銀行(債券)DB 2016-08-22 Karen Kwan 買入 -
   美銀美林(債券)BoA ML 2016-08-22 Joyce Liang 增持 -
   國泰君安國際(股票)GTJA Int’l 2016-04-01 Van Liu 收集 1.80
   星展銀行(債券)DBS 2016-03-18 Nancy Koh 與大市同步 -
   德意志銀行(債券)DB 2016-03-08 Karen Kwan 買入 -
   匯豐(債券)HSBC 2016-03-08 Keith Chan 增持 -
   瑞銀(債券)UBS 2016-03-08 Shirley Han 優于大市 -
   國泰君安國際(股票)GTJA Intˊl 2015-10-30 Van Liu 收集(首次覆蓋) 2.09
   德意志銀行(債券)DB 2015-10-27 Karen Kwan 買入 -
   國泰君安(股票)GTJA 2015-10-22 Shen Sicong 增持(首次覆蓋) 2.30
   星展銀行(債券)DBS 2015-08-21 Nancy Koh 增持 -
   匯豐(債券)HSBC 2015-08-17 Keith Chan 中性 -
   瑞銀(債券)UBS 2015-08-13 Glenn Ko 優于大市 -
   美銀美林(債券)BoA ML 2015-08-13 Sunny Tam 增持 -
   南華資料研究(股票)SC Research 2015-08-12 Kaiser Choi 買入(首次覆蓋) 1.87
   德意志銀行(債券)DB 2015-08-12 Karen Kwan 買入(首次覆蓋) -
   輝立證券(股票)Phillip Sec 2015-07-15 Chen Geng 買入(首次覆蓋) 2.00
   美銀美林(債券)BoA ML 2015-06-05 Sunny Tam 增持 -
   農銀國際(股票)ABCI 2015-03-18 Kenneth Tung 買入 1.80
   匯豐(債券)HSBC 2014-12-12 Keith Chan 中性(首次覆蓋) -
   國泰君安國際(債券)GTJA Intˊl 2014-11-04 Donald Yu 正面(首次覆蓋) -
   富邦證劵(股票)Fubon 2014-09-22 Karl Shen 買入 1.77
   美銀美林(債券)BoA ML 2014-09-11 Sunny Tam 增持(首次覆蓋) -
   農銀國際(股票)ABCI 2014-08-26 Kenneth Tung 買入 2.20
   瑞銀(債券)UBS 2014-08-25 Glenn Ko 優于大市 -
   星展銀行(債券)DBS 2014-04-30 Nancy Koh 增持(首次覆蓋) -
   富邦證劵(股票)Fubon 2014-04-23 Karl Shen 加碼(首次覆蓋) 1.67
   農銀國際(股票)ABCI 2014-03-19 Kenneth Tung 買入 2.40
   瑞銀(債券)UBS 2014-03-18 Glenn Ko 買入(首次覆蓋) -
   農銀國際(股票)ABCI 2014-03-10 Kenneth Tung 買入 2.20
   農銀國際(股票)ABCI 2014-01-29 Kenneth Tung 買入(首次覆蓋) 2.20

   信貸評級

   評價機構 分析師 企業信貸評級 評級展望
   惠譽 Fitch Laura Long BB- 正面
   穆迪 Moody’s Celine Yang B1 正面
   標普 S&P Ricky Tsang B+ 正面
   狠狠she